ข่าวสาร - เด่นหล้า

10
เม.ย.
Sticky Post
ขอแสดงความยินดีกับ อ.2, อ.3 ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อป.1โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ปกครอง นักเรียนชั้นอนุบาล 2 และ 3 โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า ปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม) ได้ 32 คน มีรายชื่อดังนี้ 10/4/61  

Posted in: News-PKSM,
Denla E-Newsletter
Please wait...

DENLA ACHIEVEMENTS

จำนวนสาขาของโรงเรียน
จำนวนครู และบุคลากรในโรงเรียน
จำนวนศิษย์เก่า
จำนวนผู้ติดตามผ่าน Facebook

CO-CURRICULAR ACTIVITIES

Denla Playgroup หลักสูตรสำหรับเด็กเล็ก

กิจกรรมคอร์สพิเศษหลังเลิกเรียน

ค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ช่วงปิดเทอม

กิจกรรมเสริมพิเศษช่วงสุดสัปดาห์